Blankas
 
 
 
Firmas blanka, tas ir viens no reklāmas poligrāfijas elementiem, nodrošinot noturīgu efektu, atceroties informāciju par firmu vai korporāciju. Firmas blankas ļoti plaši izmanto dažādas organizācijas: lietišķai sarakstei, dažāda lēmuma izdevumiem un rīkojumiem. Parasti uz firmas blankām tiek drukāts – organizācijas nosaukums, viņas logotips, nodokļu un bankas firmas rekvizīti, kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasta adrese).

Tikai ar minimālo informāciju, pareizi izstrādātas un izdrukātas firmas blankas, atspoguļos kompānijas darbības virzienu. Svarīgu funkciju pilda firmas blankas, faktiski tās ir uzņēmuma vizītkartes. Zinoši uzņēmuma vadītāji nežēlo finansiālos līdzekļus, lai izveidotu firmas blankas, saprotot, ka tēriņu sekas izveidojot firmas blankas atmaksājās ar augsto imidžu un firmas autoritāti. Dokumenti, kuri ir izdrukāti uz firmas blankām piesaista pie sevis uzmanību, kā arī atvieglo gūto informāciju. Firmas blankas pasvītro Jūsu korporatīvo stilu un viegli izvēlēsies Jūsu firmu kā uzticamu lietišku partneri.

Firmas blankas – viena no Jūsu firmas stila sastavdaļām, firmas seja, kompānijas imidžs . No Jūsu firmas blankas ārējā izskata var būt daudz kas atkaŗīgs, tad pie tā izveides ir jāpieiet ļoti atbildīgi. Labāk, ja firmas blanka būtu izdrukāta uz augstas kvalitātes papīra, nekā uz standarta papīra, uz specializēta dizainera papīra, kura savā kārtā var saturēt ūdenszīmi vai būt ar tekstūras pārklājumu, un tt.

Izvēloties orģinālu dizainera papīru, patērētāji papildus pieversīs uzmanību individualitātei, attiecīgi firma kļūs atpazīstamāka.
Tāda firmas blanka izskatīsies nopietnāk un dārgāk.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015