Vizītkartes
 
 
 
Vizītkarte, tas ir neatņemams elements, kurš parāda jūsu stilu un gaumi. Jebkura vizītkarte rada asociāciju par tā īpašnieku, rada iespaidu par to.
Tāpēc vizītkartei ir jābūt tādai, lai rastos cilvēkam labas emocijas skatoties uz to.
Vizītkartei jābūt stilīgai, labi un kvalitatīvi izdrukātai. Ir dažāda veida vizītkartes: personīgās, lietišķās, prezentacionālās un korporatīvās.

Personīgās vizītkartes tiek pielietotas pie neoficiālas sarunas vai pie draudzīgas iepazīšanās. Parasti uz vizītkartes ir norādīts vārds, uzvārds un telefona numurs, vai e-pasta adrese. Norādīt papildus informāciju – ieņemamo amatu, adresi, kompānijas nosaukumu - darba devēja – tur nav obligāti. Lietišķās vizītkartes tiek pielietotas biznesā tiekoties ar potenciālajiem klientiem, kā arī oficiālās tikšanās laikā, kur uzradīta kontaktinformācija.

Uz lietišķām vizītkartēm obligāti jānorāda vārds, uzvārds, pārstāvošā biznesa ieņemamais amats, kā arī kompānijas nosaukums un darbības veids. Noformējot vizītkarti jānorāda kompānijas firmas stils, preču zīme, logotips un t.t.

Prezentacionālās vizītkartes ir domātas mārketinga stila kompānijām, jo pēc sava darbības veida, kas regulāri kontaktējās ar klientiem vai citu firmu parstāvjiem, tas ir obligātais firmu darbinieku atribūts. Korporatīvā vizītkarte nesatur personīgus datus, vārdus un uzvārdus.

Tajā tiek norādīta pilna informācija par kompāniju:
firmas darbības sfēra, pakalpojumu saraksts, kontakttelefoni, e-pasta adrese,Web-lapas adrese, un tam visam ir stingri jāatbilst kompānijas firmas stilam, jo tas viss parstāv Jūsu firmas reklāmu un tiek pielietots izstādēs, degustācijās.
Saskaņojot vizītkartes stilu, dizainu un papīru, tas viss ieņem svaŗīgu lomu novērtējot un iepazīstot Jūsu kompāniju.Tāpēc ir nepieciešams ievērot stingrus noteikumus pie vizītkartes izveides.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015