Iepakojums, etiķetes
 
 
 
Grūti ir novērtēt ētikas nozīmi, ja ir augoša konkurence patērētāju tirgū.
Izmeklēšanas rezultāti liecina par to, ka izvēloties vienu vai otru produktu, patērētājs akcentē savu uzmanību uz etiķetes dizainu un uz informāciju – par kaloriju daudzumu produktā, par derīguma termiņu un tā uzglabāšanas nosacījumiem, par svaru un t.t.

Iepakojums un etiķete ir līdzeklis, lai piesaistītu pircēja uzmanību uz produktu. Ar iepakojuma un etiķetes palīdzību firma reklamē marku un rada imidžu precei. Iepakojums veicina firmas marku uz plašu popularizāciju un izplatību. Pircēji dotajā gadījumā ir kā bezmaksas aģenti, kas reklamē firmas marku, kā arī viņu atsevišķos produktus, kur attēls tiek uzlikts uz iepakojuma.
Daudzas firmas ļoti atbildīgi attiecas uz iepakojuma līdzekļiem un ietīšanas materiālu izstrādēm, īpaši pie firmas pakām, jo tās rada noteiktu viedokli par firmu, kurš var nostiprināt vēlamo firmas imidžu, bet var to arī sagraut.

Pie veiksmīgi izstrādātas stratēģijas, iepakojums var būt pat vadošais līdzeklis, lai radītu vēlamo imidžu firmai.
Nesimpātiska etiķete var nogalināt pat viskvalitatīvāko preci, kā arī pie tieši šādiem iznākumiem var novest, ja nav vajadzīgā informacija uz etiķetes vai pat otrādāk, ja informācija ir pārāk daudz.
Dažreiz tieši iepakojums un etiķete kļūst par preces simbolu, kas ļauj to atpazīt visdažādākajos tirgos.
Mūsu uzņēmums piedāvā plašu iepakošanas sortimentu no dažādiem materiāliem – pārtikas precēm un patēriņu precēm.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015