Uzraudzība un kvalitāte
 
 
 

Kontrole, kā tiek veikta reklāmas bukletu izplatīšanas izpilde.
Mūsu kompānijā ir uzraudzības dienests, kurš kontrolē reklāmas bukletu izplatīšanu pa pastkastītēm.
Uzraudzības dienesta uzdevums:
1. Pieņemšana un pārbaude - vai ir pareizi aizpildīta atskaite, kuras tiek nosūtītas pasūtītājam - vai atbilst izplatīto bukletu daudzums pa pastkastītēm ejot apgaitā pa mājām.
2. Izplatīšanas kvalitātes kontrole. Kontrole tiek veikta pēc iesniegtām izplatītāja atskaitēm nākamajā dienā pēc piegādes, kā arī kontrolieri "iet pa pēdām" izplatītājiem pārbaudot katru konkrētu iecirkni par bukletu izplatību.
Pārbaudot izplatītāja darbu iecirknī un redzot kādas nepilnības, mēs uzreiz pieņemam visas nepieciešamās darbības, lai katrā pastkastītē buklets nonāktu pie patērētāja
3. Organizācija un kopīgu pārbaužu veikšana. Kopīga pārbaude - mūsu kontrolieris un no pasūtītājfirmas pārstāvis. Pēc pārbaužu rezultātiem par mēnesi izplatītāji saņem dāvanu par kvalitatīvu izplatīšanas darbu.

Gadījumā, ja tiek atklāti nopietni trūkumi pie izplatīšanas, firma apņemas izdrukāt un izplatīt nepietiekamo tirāžu uz sava rēķina (dotos pienākumus ņem uz sevis tikai tad, ja tiek veikta kopīga pārbaude). Mūsu kontroles dienestā strādā pieredzējuši kontrolieri, kuri nostrādājuši par izplatītājiem jau vairākus gadus, un pierādījuši, ka ir atbildīgi un laipni darbinieki. Mūsu firma kontroles dienests sastāv no trīs līmeņu sistēmas - reklāmas bukletu izplatības apsekošanas, kura ļauj efektīvāk cīnīties ar trūkumiem izplatot reklāmas produkciju, kur pasūtītājs var būt pārliecināts, ka viņa reklāma nonāks pie auditorijas.

Pirmā pakāpe - kontroles dienests, kurš nodarbojas ar reklāmas materiāla izpalatīšanas pārbaudi. Katru dienu viņi saņem uzdevumu par pārbaudes veikšanu konkrētā rajonā, izbraucot uz vietu, ieejot kāpņu telpās, fiksējot bukletu daudzumu pastkastītēs. Ja, gadījumā, pastkastītēs nebija piegādāti bukleti, izplatītāja darbs neapmaksājas, kamēr viņš nepiegādās reklāmas produkciju visās sava rajona pastkastītēs.
Pasūtītāja pārstāvis arī var pārbaudīt patstāvīgi bukletu esamību pastkastītēs. Ja gadījumā rodas kādi jautājumi tiek organizēta kopīga pārbaude.

Otrā pakāpe - tā ir kopīga pārbaude. Pēc tam, kad Jūsu parsonīgais menedžeris piegādās atskaiti par reklāmas produkcijas izpatīšanu, trīs dienu laikā pasūtītāja kompānijas pārstāvis var kopīgi ar mūsu kontrolieri pārbaudīt pastkastītēs reklāmas bukletu esamību (jebkurā adresē, kura tiks norādīta atskaitē). Jūs pasūtat pārbaudi, sarunājam tikšanos un pārbaudam jebkuru jums interesējošu rajonu.

Trešā pakāpe - kontrolieru kontrole, kura procesā tiek pārbaudīta cita neatkarīga kontroliera darba kvalitāte, kas izslēdz subjektīvas atzīmes pie izplatīšanas darba. Veicot kontrolierim pārbaudi par cita kontroliera veikto darbu, tiek veikta iedzīvotāju aptauja par reklāmas bukletu esamību viņu pastkastītēs. Visi augstāk minētie darba pārbaudes mēri ļauj jau kuro gadu uzturēt augsto izplatīšanas līmeņa kvalitāti.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015