Piegāde adresātam
 
 
 

Pasta piegāde adresātam - reklāmas materiālu piegāde pa pastu konkrētam adresātam ir viens no direkt-marketinga metodēm.

Izsūtāmām vēstulēm un sūtījumiem var būt dažāds saturs: brošūras, kuponi, katalogi, kompakt - diski un citi reklāmas materiāli.
Adresāti var būt gan fiziskas personas, gan organizācijas. Pie līguma slēgšanas mēs tiecamies nodrošināt maksimums ērtību katram klientam, garantējam individuālu pieeju un uzmanību visām vēlmēm.

Atkarībā no korespondences apjoma piedāvājam atlaides. Tiek ņemta vērā iespēja noslēdzot līgumu ar saņēmēja apmaksu. Pēdējā laikā plašu popularitāti ieguva EMS pakalpojums ar uzlikto maksājumu. Klients aizsūta preci, bet saņēmējs apmaksā preces cenu un piegādes pakalpojumu.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015