Reklāmas materiālu izplatīšana
 
 
 

Poligrāfijas reklāmas materiāla izplatīšanai ir daudz dažādu veidu:
  • pa pastu
  • izstādēs un gadatirgos
  • demonstrācijas zalēs
  • tematiskajās konferencijās
  • speciālās kinofilmu parādēs
  • plakātu un afišu izkāršana iekštelpās - stacijās, viesnīcās, restorānos, mācību telpās, personīgi tiekoties ar lietišķiem cilvēkiem, kā arī komercsarunu pārrunu laikā.

Poligrāfijas reklāma visvairāk attīstijās pa pastu, šo paņēmienu sauc par (direct mail) - taisnā pasta izsūtīšana.
Tā paredz poligrāfijas reklāmas izplatīšanos potenciālajiem, iespējamajiem patērētājiem. Reklāmai pa pastu tiek izmantota dažāda veida poligrāfijas reklāma, izņemot plakātus un afišas.Visvairāk tiek pieprasīti katalogi, prospekti un bukleti.

Īpaši efektīva ir reklāma pa pastu, kura tiek nosutīta uz mājas adresi. Iespējamo patērētāju adrešu sarakstus sastāda reklāmas firmu kantori, kuriem ir personīgas adresātu kartotēkas, vai nu specializētas firmas, biroji vai reklāmas aģentūras, kurām ir plaša informācija, kas attiecas uz iespējamajiem pircējiem.
Dzelzavas 38a, Rīga, LV-1035
tālr.: + 371 29 53 98 32
Copyright SIA "ORIN" © 2015